Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (”ÁSZF”) határozzák meg a SuperDeal Kft. (2220 Vecsés, Telepi út 23/A.; Cg. 13-09-191731, adószám: 26146827-2-13), továbbiakban SuperDeal által üzemeltetett www.dealextra.hu domainen elérhető, ”dealExtra” elnevezésű weboldal felhasználásának, igénybevételének valamint a weboldalon történő vásárlásnak a feltételeit.

A SuperDeal jogosult a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítani. A módosított rész vagy új ÁSZF hatályba lépésének napja az a nap, amelyen a módosított ÁSZF publikálásra kerül a www.dealextra.hu weboldalon. 

 

I. JELEN SZERZŐDÉSES JOGVISZONYBAN RÉSZTVEVŐK DEFINIÁLÁSA

I/1. Vásárló: Vásárlónak minősül minden o lyan nagykorú természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a www.dealextra.hu oldalon regisztrálás nélkül Ajánlatot vásárol, vagy regisztrál, saját Profilt hoz létre, szolgáltatást vesz igénybe, hírlevélre iratkozik fel – minden olyan tevékenységet végez, amelyet magára nézve a következményeit kötelezőnek fogadja el. Vásárló köteles jelen ÁSZF változásait nyomon követni.

I/2. SuperDeal: dealExtra-n megjelenő szolgáltatások közvetítését, annak megvásárlási lehetőségét biztosítja Vásárló részére, amely tevékenysége nem terjed ki a Vouceherekkel igénybe vehető a dealExtra Partnerei által nyújtott szolgáltatásainak teljesítésére, azokért semmilyen felelősséget nem vállal illetve a hibás teljesítésből vagy egyéb magatartásból származó igényeket a Partnerre hárítja.

I/2.2. SuperDeal céginformációs adatai: Székhely: 2220 Vecsés, Telepi út 23/A.; Cégjegyzékszám: 13-09-191731, adószám: 26146827-2-13, bankszámlaszám: CIB Bank 10702198-70577538-51100005

I/3. Partner: Partner mindazon jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet felhasználó, aki a www.dealextra.hu oldalon Ajánlatot tesz közzé, és ezáltal kötelezettséget vállal az Ajánlatához kapcsolódó szolgáltatás magas szintű/minőségű biztosításához.

I/4. Ajánlat: Ajánlatnak minősül minden olyan leírás, amely egy szolgáltatás igénybevételére igyekszik a figyelmet felhívni. Ajánlat csak Partner jóváhagyásával tehető közzé a www.dealextra.hu weboldalon

I/5. Voucher: Az Ajánlat elfogadását/megfizetését követően Vásárló elektronikus utalványt, azaz Vouchert kap dealExtra részéről. Ezen Voucher birtokában tudja Vásárló igénybe venni a megvásárolt szolgáltatást a szolgáltatást biztosító Partner által megjelölt helyszínen és időpontban.

I/6. dealExtra: Olyan, a SuperDeal által üzemeltetett weboldal, ahol Vásárló és SuperDeal Partnere szerződéses kapcsolatba léphet. A weboldal működéséről bővebben a III. pont ad tájékoztatást.

I/7. Bónusz: dealExtra weboldalon olyan fizető eszköz, amelyet dealExtra biztosíthat Vásárló részére. Ezen fizetőeszköz felhasználhatósága kizárólag dealExtra weboldalán található, a dealExtra által megjelölt Ajánlatok megvásárlásához használható fel annyi értékben, amennyit dealExtra az adott Ajánlatnál megjelölt. A Bónusz pénzre nem váltható virtuális pénz. Az Ajánlat teljes vételáráról Partner állít ki számlát Vásárló részére.

1/8. Profil: az a felület, ahol Vásárló a dealExtrán nyomon követheti vásárlásait, tárolhatja Vouchereit, gyűjtheti Bónuszait. Profil felülettel csak regisztrált Vásárló rendelkezhet.   

 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II/1. Vásárló részéről elküldött megrendelés és annak dealExtra általi visszaigazolásával ráutaló magatartásnak tekintendő, a szerződés létrejött.

II/2. dealExtra vállalja, hogy az általa közvetített szolgáltatások lényeges tulajdonságairól, a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, a teljesítés feltételeiről, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz.

II/3. Tekintettel arra, hogy SuperDeal közvetítő szolgáltatóként jár el, a Voucher a Vásárló felé történő teljesítéséért egyedül a SuperDeal-lel szerződött partner (”Partner”) felelős. SuperDeal kizárja felelősségét a Partner teljesítésével kapcsolatban. A Partner általi nem vagy nem megfelelő teljesítés esetén a Partner tartozik teljes körű helytállási kötelezettséggel.

II/4. Jelen ÁSZF nyelve a magyar. A Vásárlókkal megkötött szerződéseket SuperDeal nem iktatja, azokat nem tárolja. Az ÁSZF számítógépre menthető a letöltés gombra kattintva pdf formátumban, illetve kinyomtatható. Jelen szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek.

 

III. DEALEXTRA MŰKÖDÉSE

III/1. SuperDeal az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint végzi dealExtra működtetését. SuperDeal közvetített szolgáltatásként a dealExtra-n teszi elérhetővé a Partnerek szolgáltatásait – az esetlegesen közösen megállapított kedvezménnyel Vásárlók részére.

III/2. dealExtra-n a Vásárló számára biztosított a lehetőség a regisztrált, illetve nem regisztrált felhasználóként történő Ajánlat megvásárlása.

III/3. A dealExtra-n lehetőség van a regisztráció nélküli vásárlásra is, azonban a regisztráció nélküli Vásárló nem veheti igénybe dealExtra egyéb kedvezményeit.  dealExtra nyilvántartja az adott e-mail címmel megvásárolt Ajánlatokat. Amennyiben Vásárló a későbbiekben regisztrálni kíván dealExtra-n, akkor dealExtra a korábbi vásárlásokat megjeleníti Vásárló Profiljában. A vásárlás menetéről bővebbet a V. pont ad tájékoztatást.

IV/4. dealExtra regisztrációval történő használata során Vásárló igénybe veheti dealExtra egyéb kedvezményeit, profiljában megtekintheti, illetve visszakereshető formában tárolhatja vásárlásainak adatait, vouchereit, továbbá jogosult dealExtra egyéb kedvezményeire: például vásárláskor bónuszok felhasználására.

III/5. A dealExtra-n az Ajánlat megvásárlásával igénybe vehető szolgáltatások tartalmának részletes leírását és az igénybevétel feltételeit az adott szolgáltatásra vonatkozó leírás tartalmazza. Amennyiben az Ajánlat tartalma módosul, dealExtra azon Vásárlók részére tud tájékoztatást küldeni közvetlenül, akik az adott Ajánlat vevőkörébe tartozó regisztrált Vásárlók.

III/6. Amennyiben Vásárló megvásárolja az Ajánlatot, az Ajánlathoz tartozó Vouchert a Vásárló a megadott e-mail címére érkezett elektronikus levélben egy linken keresztül kinyomtathatja. Ezen Vouchert Vásárló köteles a szolgáltatás igénybevételekor a Partnernek bemutatni, szükség esetén átadni.  

III/7. SuperDeal fenntartja magának a jogot, hogy a dealExtra-n, a Voucher megvásárlására nyitvaálló időtartamot annak lejárata esetén legalább 24 órával, akár több alkalommal is meghosszabbítsa.

III/8. Vásárló az Ajánlat árát a Barion- és PayPal és a CIB Bank rendszeren keresztül bankkártyával történő fizetéssel, a CIB Bank fiókjaiban banki készpénzbefizetéssel, továbbá belföldi postai utalványon történő befizetéssel fizetheti meg.

III/9. Banki átutalásnál, illetve a bankkártyával történő fizetésnél a Vásárló bankfiókja átutalási, míg a banki befizetésnél SuperDeal különdíjat számít fel. A banki átutalás költségének összegét az adott bank határozza meg, míg a banki befizetés különdíját SuperDeal: a különdíj összege: 290 Ft.

III/10. Banki átutalás, bankba történő készpénzbefizetés, illetve belföldi postautalványon, vagy más nem azonnali elektronikus befizetés esetén Vásárló az Ajánlat vételárának a SuperDeal bankszámláján történő jóváírása után azonnal, de legkésőbb a jóváírástól számított egy munkanapon belül kapja meg a Voucher kinyomtatását lehetővé tevő linket.

SuperDeal nem vállal felelősséget a Voucher késői megküldéséért, amennyiben Vásárló az utalásnál/befizetésnél/postai csekken történő kifizetésnél nem kerül olvashatóan feltüntetésre a tranzakció száma, illetve a Vásárló bármilyen beazonosíthatósága. Továbbá szintén nem tehető felelőssé SuperDeal, amennyiben Vásárló a Voucher beváltásának időpontjához viszonyítva minimum 2 munkanappal korábban nem indítja el a vásárlás/az Ajánlat kifizetésének folyamatát.   

III/11. Amennyiben Vásárló az Ajánlat vételárának megfizetésétől számított 2 munkanapon belül nem kapná meg a Voucher kinyomtatásához szükséges linket elektronikus levélben, úgy köteles ezt dealExtra ügyfélszolgálatán, e-amailben, az info@dealextra.hu e-mail címen haladéktalanul írásban jelezni, egyúttal az átutalásról a bizonylatot megküldeni.

III/12. A Voucher kinyomtatása mellett a Voucher digitális formában történő bemutatása is feljogosítja Vásárlót a szolgáltatás igénybevételére.

 

IV. REGISZTRÁCIÓ A DEALEXTRA-N

IV/1. Az oldalon található ”REGISZTRÁCIÓ” gombra (jobb felső sarokban) kattintva Vásárló felhasználó nevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév), működő és valós e-mail címe, jelszava, majd megerősített jelszava megadása, a nem kiválasztása és az ÁSZF, valamint az Adatvédelem elfogadását követően a regisztráció megtörtént. Ezt követően azonnal jogosult a dealExtra valamennyi szolgáltatását igénybe venni.

IV/2. A dealExtra-n való regisztráció esetén a Vásárló jogosult dealExtra hírlevél-szolgáltatására, amelyben dealExtra újabb Ajánlatairól kap értesítést. Vásárló a hírlevélről bármikor leiratkozhat. Vásárló kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a hírlevélben SuperDeal jogosult a vele szerződött Partnerei ajánlatait és hirdetéseit is feltüntetni.

IV/3. A regisztráció megerősítése a jelen ÁSZF és Adatvédelem elfogadásával történik meg Vásárló részéről.

IV/4. Amennyiben Vásárló a jelen ÁSZF-et és az Adatvédelmet nem fogadja el (check boksz kipipálása), úgy nem jogosult a regisztrációval járó szolgáltatások igénybevételére, regisztrációs kérését dealExtra nem fogadja.

IV/5. Vásárlónak lehetősége van a regisztráció nélküli vásárlást követően dealExtra oldalán regisztrálni az alábbiak szerint:

IV/6. DealExtra a regisztrációt követően Vásárló saját Profiljába betölti Vásárló eddigi összes vásárlásainak adatait, Vouchereit.

 

V. VOCHERVÁSÁRLÁS MENETE

V/1. Az Ajánlatban megadott szolgáltatás ára minden esetben a Vásárló által a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár, Magyarország törvényes fizetőeszközében (Forint) megadva.

V/2. Vouchert regisztrált és nem regisztrált vásárló is megvásárolhat

V/3. Regisztrációval történő vásárlás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

V/4. Regisztráció nélküli vásárlás esetén az alábbiak szerint kell eljárni:

V/5. Vásárló a ”MEGVESZEM" gombra kattintással vásárolhatja meg a szolgáltatást, ahol a választott fizetésmód kijelölését követően az Ajánlat összege kifizethető. Választható fizetésmódok: Bankkártyás fizetés a CIB internetbank felületén, Banki átutalás, Banki befizetés a CIB bank fiókjaiban, PayPal rendszeren keresztüli bankkártyás utalás, Belföldi postai csekken történő kifizetés. A választott fizetésmódra kattintást követően a felületen megjelenik a fizetésmód menetének leírása.

V/5.1. A Bankkártyás fizetésmód, a Banki átutalásos fizetésmód, a Banki befizetés a CIB Bank fiókjaiban fizetésmód, illetve a Paypal rendszeren keresztül történő bankkártyás fizetésmód esetében Vásárló SuperDeal bankszámlájára utalja vagy fizeti be az Ajánlat összegét. SuperDeal bankszámlaszáma: CIB Bank 10702198-70577538-51100005. A megjegyzés rovatba minden esetben kötelező a Tranzakció azonosító számának beírása.

V/5.2. Bankkártyával történő fizetés esetén az alábbi bankkártya-típusok használata lehetséges: VISA, VISA Electron, Maestro, MasterCard.

V/5.3. Banki befizetés esetén Vásárló a CIB BANK bármely fiókjában befizetheti az Ajánlat összegét. Vásárló elfogadja, hogy a befizetésnek is van egy külön díja. Ez a külön díj 350 Ft, melyet a Voucher költségén felül kell befizetni. A különdíj összegéről számlát dealExtra elektronikus úton jutatja el Vásárlónak.

V/5.4. Postai befizetés esetén Vásárló az ország bármely postafiókjában „rózsaszín csekken” fizethet a szolgáltatásért. Címzett: SuperDeal Kft, CIB Bank 10702198-70577538-51100005  irányítószám: 1910. Ezen fizetési mód esetén az összeg minimum 7 munkanapon belül érkezik meg SuperDeal bankszámlájára.

V/6. Tranzakciószám egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az Ajánlat beazonosítását. Vásárló beazonosítása minden fizetési mód esetében a Vásárló neve és a Tranzakció száma.

V/7 Banki átutalás, akár banki készpénzbefizetés, akár belföldi postautalványon történő befizetés választása esetén, amennyiben a Voucher vételára 4 munkanapon belül nem érkezik meg SuperDeal bankszámlájára, úgy dealExtra a megrendelés leadásától számított 5., 7. munkanapokon emlékeztetőt küld Vásárlónak arról, hogy a befizetés nem érkezett meg. Amennyiben a ”Fizetés” gombra kattintást követő 10. napon a Vásárló által megvásárolni kívánt Voucher vételára nem érkezik meg SuperDeal bankszámlájára, akkor SuperDeal úgy tekintheti, hogy Vásárló elállt a vásárlási szándékától. Ebben az esetben dealExtra törli Vásárló megrendelését. Amennyiben a Voucher vételára a „Fizetés elindításától” eltelt 10. napot követően érkezik be SuperDeal bankszámlájára, úgy ezt a befizetés beazonosítását követően visszautalja arra a bankszámlára, ahonnan a befizetés érkezett.

V/8. Amennyiben Vásárló bármely fizetésmód alkalmazása esetén a közlemény rovatban hibásan tünteti fel a szükséges adatokat, úgy SuperDeal a bankszámlájára beérkezett pénzösszeget nem tudja beazonosítani. Ebben az esetben Vásárló köteles a dealExtra ügyfélszolgálatának jelezni, hogy nem kapta meg a Voucherét.

V/9. Vásárló tudomásul veszi, hogy amennyiben e bejelentését az adott Voucher érvényességi idején túl teszi meg, úgy a Voucherre igényt már nem tarthat, csak a Voucher általa igazoltan megfizetett vételárának visszatérítésére. Vásárló a visszatérítésre vonatkozó igényét a befizetés bizonylataival együtt a Voucher lejáratát követő 15 (tizenöt) napon belül terjeszthet elő.

V/10. Amennyiben regisztrált Vásárló a szolgáltatást, az arra jogosító Vouchert ajándékba kívánja adni harmadik személy részére, úgy vásárláskor az ”AJÁNDÉKBA ADOM” gombra kattintással az alábbiak szerint tudja megtenni:

V/11. Nem regisztrált Vásárló is vásárolhat ajándékba Vouchert Mivel Vásárló nem rendelkezik saját Profillal, így ez esetben csak az e-mailben megküldött Vouchert tudja kinyomtatni, letölteni, az Ajándék szöveget megírni. Mindezt az e-mailben megküldött linkre kattintást követően.

V/12. Amennyiben Vásárló a megrendelés során hibás adatot adott meg (félreklikkelt), vagy a megrendeléssel kapcsolatosan módosítani szeretne bármely adaton, a Böngésző ”Vissza” funkciójával korábbi állapotra léphet, s újra próbálkozhat.

V/13. Amennyiben egy már leadott és véglegesített megrendelés leadását követően észleli Vásárló a hibát (pl. tévedés a megvásárolni kívánt Ajánlatok számában, a megajándékozott nevében, stb.), úgy köteles haladéktalanul, de 10 napon belül dealExtra ügyfélszolgálatához fordulni. Vásárló késedelméből eredő károkért SuperDeal nem tartozik felelősséggel.

V/14. Az Ajánlatban feltüntetett szolgáltatások igénybe vételével kapcsolatosan az Ajánlat minden szükséges információt részletesen tartalmaz egyrészt a ”Fontos Információk”, illetve a „Jó ha tudod” részekben, illetve a vásárlást követően kiküldött Voucherben. SuperDeal Vásárló felé nem vállal felelősséget azokban az esetekben, amikor egy megvásárolt Voucher beváltási ideje alatt Vásárló elmulasztja a Voucher beváltását, illetve nem teszi meg az Ajánlatban foglalt, a szolgáltatás tényleges hozzáférése érdekében a szükséges lépéseket.

V/15. Vásárló az ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy egyenlegén a dealExtra által bármilyen okból jóváírt összeg (”Bónusz”) pénzben történő kifizetésére, banki visszautalására nem kerülhet sor. A Bónuszt a Vásárló a deaExtra-n történő vásárlásai során felhasználhatja azzal a megkötéssel, hogy a vásárlástól történő elállás esetén visszautalandó összegből levonásra kerül a korábbi vásárlásai során, bármely esemény kapcsán szerzett és felhasznált Bónusz összege a visszautalandó összeg erejéig.

V/16. Vásárló a Voucher beváltásakor a vásárolt szolgáltatónál QR kód segítségével is beválthatja Voucherét, amennyiben a szolgáltató erre technikailag felkészült. A QR kód a Voucher jobb alsó felületén kerül feltűntetésre. 

 

VI. A VOUCHER VÁSÁRLÁSÁNAK VISSZAIGAZOLÁSA

VI/1. Vásárló az Ajánlatra vonatkozóan a vásárlást követően megkapott e-mailben található linkről kinyomtatott vagy digitális formában bemutatott Voucher jogosítja fel a Vásárlót a szolgáltatás igénybevételére.

VI/2. A Voucher egy, az azon szereplő szolgáltatás igénybevételére vonatkozó utalvány, amely az alábbiakat tartalmazza:

VI/3. A kinyomtatott Voucherrel a Vásárló a Voucher érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott szolgáltatás igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Voucher értékét veszti, nem használható fel és az ára sem igényelhető vissza.

VI/4. A Voucher felhasználásakor a fizetést megelőzően a Vásárló köteles értesíteni a Partnert vagy a Partner képviseletében eljáró személyt (pl. pincér) arról, hogy a szolgáltatás ellenértékének megfizetéséhez Vouchert kíván felhasználni. A szolgáltatás igénybevételéről a Partner állít ki bizonylatot (számlát) Vásárló részére.

VI/5. Amennyiben Vásárló a Partnernél nem a Voucheren szereplő, hanem olyan szolgáltatást kíván igénybe venni, amelynek értéke nem éri el a Voucher névértékét, úgy Partner jogosult dönteni, hogy elfogadja-e vagy sem az igénybe venni kívánt másik szolgáltatás ellenértékének Voucherrel történő megfizetését. Vásárló nem jogosult a két szolgáltatás ára közötti különbözetre.

VI/.6. A Voucher átruházható harmadik személyre. Ebben az esetben azonban mind SuperDeal, mind a Partner kizárják felelősségüket a Vásárló irányába a Voucher harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.

VI/7. Amennyiben Vásárló e-mail fiókját feltörik, és/vagy a kinyomtatott Vouchert elveszíti vagy ellopják tőle, köteles erről SuperDeal-t emailben értesíteni, megjelölve az Ajánlat nevét és a Voucher egyedi azonosító számát. SuperDeal az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert a Voucher visszavonásáról. Amennyiben a Partner értesítését megelőzően az így jogosulatlanul megszerzett Voucher harmadik személy még nem váltotta be, úgy a Vouchert SuperDeal érvényteleníti és visszautalja Vásárló részére a Vouchernek az átutalás költségével csökkentett vételárát. Amennyiben a jogosulatlanul megszerzett Vouchert a SuperDeal értesítése előtt már felhasználták, úgy Vásárló kártalanításra vagy kártérítésre a SuperDeal-től nem tarthat igényt.

VI/8. A Voucher többszörözése, utánképzése, másolása, hamisítása vagy más módon történő jogellenes felhasználása tilos.

 

VII. A DEALEXTRA HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK

VII/1. Vásárló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, a vonatkozó jogszabályi előírások tiszteletben tartásával köteles eljárni dealExtra weboldalának használata során, azaz nem használhatja jogsértő tartalmak, számítógépes vírusok terjesztésére vagy jogosulatlan adatgyűjtésre.

VII/2. Amennyiben SuperDeal-t a Vásárló általi szabálytalan és/vagy jogellenes használatból eredően kár éri, úgy Vásárló felelősséggel tartozik SuperDeal felé.

VII/3. Szigorúan tilos Vásárlónak a dealExtra-t reklámozni, egyéb promóciós, illetve politikai célokra a dealExtra-t felhasználni.

VII/4. Amennyiben SuperDeal tudomására jut bármilyen, a Vásárló általi szabálytalan és vagy jogellenes felhasználás, úgy jogosult Vásárló regisztrációját felfüggeszteni, illetve törölni.

VII/5. Vásárló tudomásul veszi, hogy a dealExtra-n megjelenített Ajánlatok kizárólag a SuperDeal-lel szerződéses jogviszonyban lévő Partnerek, a dealExtra részére, egyedileg kialakított kedvezményes ajánlatokat testesítik meg.

VII/6. SuperDeal tájékoztatja Vásárlót és Vásárló az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy amennyiben tisztességtelen piaci gyakorlatot követve, a SuperDeal Partnerével való közvetlen kapcsolatfelvétel útján próbál a dealExtra-n közzétett ajánlathoz hasonló kedvezményes adás-vételt lefolytatni rábírva a SuperDeal szerződéses Partnerét a SuperDeal megkerülésére, úgy SuperDeal jogosult Vásárló regisztrációját haladéktalanul törölni. SuperDeal tájékoztatja továbbá Vásárlót, hogy SuperDeal Partnerei jogosultak a fent részletezett megkerülésre vonatkozó ajánlatról a SuperDeal-t értesíteni.

VII//7. Vásárló tudomásul veszi továbbá, hogy az ilyen tisztességtelen piaci magatartásra ösztönző ajánlatétellel SuperDeal Partnerét gazdasági veszélybe sodorja, tekintettel arra, hogy az ilyen ajánlatok SuperDeal Partnerei által történő elfogadása és a SuperDeal megkerülésével kötött adás-vétel teljesítése esetén SuperDeal Partnere súlyos szerződésszegést követ el és kártérítéssel tartozik SuperDeal felé.

VII/8. Vásárló tudomásul veszi, hogy a dealExtra használatával kapcsolatos szokásait személyes azonosításra alkalmatlan módon, statisztikai célból gyűjteni lehet. Tudomásul veszi továbbá, hogy SuperDeal a dealExtra-n esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat szobákat felügyeli és moderálja. Vásárló tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén SuperDeal jogosult Vásárló regisztrációját felfüggeszteni vagy törölni.

VII/9. Vásárló köteles a regisztrált felhasználónevéhez kapcsolódó jelszavát titokban tartani és minden szükséges és ésszerű óvintézkedést megtenni avégett, hogy jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá a felhasználói fiókjához.

VII/10. Amennyiben Vásárló e-mail fiókját feltörik, köteles erről dealExtra ügyfélszolgálatát értesíteni, megjelölve az ajánlat nevét és a függő rendelésének azonosító számát. dealExtra az értesítés kézhezvételét követően azonnal értesíti a Partnert. Vásárló e-mail fiókjának jogosulatlan feltöréséből származó károkért Vásárló kártalanításra vagy kártérítésre SuperDeal-től és Partnerétől nem tarthat igényt.

VII/11. SuperDeal a dealExtra-n regisztrált Vásárlói számára Bónuszprogramot működtet, melynek keretén belül Vásárlók különböző kedvezményekre jogosultak.

 

VIII. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELMI SZABÁLYOK

VIII/1. SuperDeal Kft. kizárólag a vonatkozó jogszabályok szerint tárolja és kezeli a Vásárlók által megadott adatokat.

VIII/2. SuperDeal hangsúlyozza, hogy Vásárló által megadott adatok alapján sem SuperDeal Kft., sem dealExtra nem tudja Vásárlót, mint természetes személyt azonosítani. A megadott adatok csak a rendszerben való részvétel, illetve az egyedi vásárlások során az egyedi azonosítást teszik lehetővé.

VIII/3. SuperDeal harmadik személynek nem adja ki Vásárló adatait, Vásárlónak küldött e-mail-ben kizárólag a saját maga által közvetített Ajánlattal kapcsolatos információkat küldi meg.

VIII/4. A regisztrációhoz az alábbi adatok szükségesek, melyeket dealExtra SuperDeal felhatalmazására a vonatkozó jogszabályok szerint tárol és kezel:

VIII/5. Vásárló bármikor megszüntetheti a regisztrációját amennyiben felszólítja dealExtra-t, hogy adatait törölje, illetve leregisztrálhat a hírlevél aktuális címlistájáról, melyhez a link a hírlevélben található. dealExtra ezt követően csak a jogszabályok által előírt kötelező tartalmú adatokat tárolja a jogszabályok szerint előírt ideig.

VIII/6. dealExtra a Vásárlók adatainak kezelésekor a vonatkozó jogszabályok rendelkezései  alapján jár el.

 

IX. ELÁLLÁS

IX/1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján Vásárló az Ajánlat megvásárlásától (azaz a Voucher letöltésére feljogosító linket tartalmazó elektronikus levél kézhezvételétől) számított 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. SuperDeal fenntartja a jogot arra, hogy bizonyos esetekben meghosszabbítsa az elállásra nyitvaálló határidőt akár kampányszerűen a teljes szolgáltatás-palettájára kiterjedően, akár az egyes ajánlatokban feltüntettek szerint. A jelen szakaszban foglalt rendelkezések szerinti 14 napos határidők a SuperDeal által esetenként meghosszabbított határidőre tolódnak ki értelemszerűen.

IX/2. Szolgáltatástól való elállási szándék esetén a szolgáltatást Vásárló köteles erről írásban értesíteni SuerDeal-t, aki az értesítés kézhezvételétől számított 1 munkanapon belül köteles a Partnertől írásbeli megerősítést kérni, hogy Vásárló által megjelölt azonosítószámú Voucher még nem került felhasználásra, egyúttal a Voucher befogadását a Partnernek megtiltani. Az írásbeli tájékoztatás az info@dealextra.hu email címre vagy a SuperDeal székhelyére küldött elállási nyilatkozattal is lehetséges.

Amennyiben a Partner írásban megerősíti, hogy az érintett Vouchert még nem használták fel, SuperDeal a Vouchert azonnal érvényteleníti és a Partner értesítése kézhezvételétől számított 14 napon belül SuperDeal köteles visszautalni Vásárlónak az érvénytelenített Voucher vételárát.

IX/3. Vásárló az elállási jogát gyakorolhatja az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával és a SuperDeal részére történő megküldésével. Az elállási nyilatkozat időben megtettnek minősül, amennyiben azt Vásárló az átvételt követő 14. nap éjfélig igazolhatóan elküldi.

IX/4. Voucher esetén az elállási jog gyakorlása során Vásárlót nem terhelik költségek, amennyiben az elállási jogát a Voucher felhasználását megelőzően gyakorolja.

IX/5. Szolgáltatás igénybevételére feljogosító Voucher vásárlása esetén Vásárló a felmondási jogával a szolgáltatás igénybevételének megkezdése után kizárólag akkor élhet, ha megtéríti a Partner és a SuperDeal szolgáltatás megkezdésével keletkezett ésszerű költségeit.

IX/6. Az utazási szolgáltatások lemondására vonatkozóan SuperDeal tájékoztatja Vásárlót, hogy az utazási szolgáltatásra vonatkozó Voucher beváltását követően lemondás esetén Vásárló a Partnertől jogosult az elállással kapcsolatos elszámolást lefolytatni. Az ebből eredő károkért SuperDeal nem vállal felelősséget, azonban a Partner és Vásárló közötti kapcsolatfelvétel lehetőségét Vásárló kérésére biztosítja. Amennyiben az itt megadott határidő után Vásárló elállási vagy lemondási nyilatkozata SuperDeal-hez érkezik, SuperDeal azt a Partner részére továbbítja.

IX/7. Ha Vásárló a megrendelést online bankkártyás fizetéssel, vagy banki átutalással egyenlítette ki, úgy a visszafizetés is ilyen módon, a bankkártyát kibocsátó pénzintézet részére kerül visszatérítésre.

IX/8. Ha Vásárló a megrendelést banki befizetéssel, vagy belföldi postai csekkel egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg.

IX/9. Ha Vásárló a megrendelést PayPal fizetési móddal egyenlítette ki, úgy a vételár visszatérítése a Vásárló által megadott Paypal számlára, banki átutalás formájában történik meg.

 

X. JÓTÁLLÁS, SZAVATOSSÁG, PANASZKEZELÉS

X/1. SuperDeal a dealExtra-n értékesített Ajánlatok tekintetében minden esetben közvetítő szolgáltatóként jár el. Azon esetekben, amikor a Voucheren szereplő szolgáltatás vonatkozásában SuperDeal közvetítő szolgáltatóként jár el, a Partner által értékesített szolgáltatásokért nem tartozik sem jótállási, sem szavatossági kötelezettséggel.

X/2. SuperDeal közvetítő tevékenységére figyelemmel tájékoztatja Vásárlót, hogy a Partner és Vásárló között esetlegesen felmerülő jogvita és igényérvényesítés esetén a SuperDeal kizárólag közvetítő, mediációs szerepvállalásra vállal kötelezettséget.

X/3. SuperDeal az esetlegesen felmerülő panaszokat a hatályos jogszabályok figyelembe vételével ügyfélszolgálatán kezeli.

Ügyfélszolgálat elérhetősége: info@dealextra.hu

SuperDeal tájékoztatja Vásárlót, hogy kizárólag az info@dealextra.hu e-mailcímre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak.

X/4. Panaszkezelés és minőségi kifogások kezelése során SuperDeal a fogyasztóvédelmi törvény, a Polgári Törvénykönyv, illetve jelen ÁSZF rendelkezései alapján jár el. SuperDeal a beérkezett panaszokra a lehetőség szerint azonnal, de legkésőbb 30 napon belül írásban válaszol.

X/5. Amennyiben Vásárló panaszának békés rendezésére tett kísérlet nem járt eredménnyel, Vásárló jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz (NFH) intézhet bejelentést.

Erről bővebb információ az alábbi linkeken érhető el: http://www.nfh.hu/node/4535 és http://www.nfh.hu/node/4306.

X/6. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, az Vásárló a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. SuperDeal székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.

SuperDeal kijelenti, hogy kötelezően nem veti alá magát valamely békéltető testület ajánlásának.

X/7. Vásárló jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezési Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei: onlinevita@bkik.hu

Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége: ec-odr@europa.eu 

Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr 

 

XI. SZELLEMI TULAJDON

XI/1. DealExtra és a dealExtra-n található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra SuperDeal, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. DealExtra a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.

XI/2. A dealExtra-n található tartalmakról tilos bármilyen formában másolatot készíteni, azokat akár analóg, akár digitális úton rögzíteni, újra előállítani, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, továbbértékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A dealExtra-n bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag SuperDeal előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges. XI/3. SuperDeal szellemi tulajdonának bármilyen megsértése (védjegybitorlás, szerzői jogsértés, stb.) a jogsértő felelősségre vonását vonja maga után.

 

XII. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

XII/1. SuperDeal felhívja Vásárló figyelmét arra a kockázatra, hogy üzleti modellje szerint Vásárlónak nyújtott szolgáltatást halasztott fizetési rendszeren keresztül teljesíti, így a Partnerei által történő szerződésszegő magatartásból eredő károkért Vásárlóval szemben SuperDeal felelősségét kizárja, valamint kizárja SuperDeal és Vásárló közötti szerződésszegésért való felelősséget is, mely adott esetben Vásárló szerződésszegése miatt keletkezett kára megtérítésének elmaradásához is vezethet.

XII/2. Azon esetekben, amikor SuperDeal a dealExtra-n elektronikus kereskedelem keretében közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott szolgáltatások és termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a szolgáltatás igénybevétele vagy a termék használata során Vásárlót bármilyen kár érné, úgy SuperDeal ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Vásárló mindennemű kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat. Azokban az esetekben, amikor SuperDeal a dealExatra-n elektronikus kereskedelem keretében saját szolgáltatásait értékesíti, azok minőségéért felelősséggel tartozik.

XII/3. SuperDeal nem vállal felelősséget a dealExtra-n és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért. SuperDeal minden lehetséges eszközzel megpróbálja megakadályozni, hogy a dealExtra vírusok vagy kártevők támadják meg. SuperDeal-t nem terheli felelősség Vásárló által a dealExtra használata során, az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Vásárló felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a dealExtra használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

XII/4. SuperDeal az Ajánlatban szereplő leírást, ahol közvetítőként jár el, teljes mértékben a Partnerei által nyújtott információ alapján készíti el, így amennyiben a leírt és a valós szolgáltatás vagy termék között különbség, eltérés van, az ebből eredő kárért való felelősség a Partnert terheli feltéve, ha SuperDeal bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

 

XIII. ALKALMAZANDÓ JOG

XIII/1. Jelen ÁSZF-re a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érint a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.

 

Budapest, 2019. március 05.

 

 Általános Szerződési Feltételek - 2019. március 05. (letölthető, kinyomtatható verzió)